Zastosowanie geotermometru illitowo-smektytowego do poznania struktury termicznej polskiego i słowackiego segmentu Karpat zewnętrznych

Anna Świerczewska, Antoni Tokarski, Teresa Dudek-Wing, Marta Rauch, Vratislav Hurai

Abstract


.

Full Text:

PDF