Author Details

Oberc-Dziedzic, Teresa

  • Vol 52, No 8/2 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    The Sudetic geological mosaic: Insights into the root of the Variscan orogen
    Abstract  PDF
  • Vol 46, No 2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Problem określenia środowiska geotektonicznego granitoidów na przykładzie granitoidów Wzgórz Strzelińskich (blok przedsudecki, SW Polska)
    Abstract  PDF (Polish)