Author Details

Machej, Tadeusz

  • Vol 53, No 9 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Palladowo-chromowe katalizatory otrzymane na osnowie montmorillonitu w procesach oczyszczania powietrza z chlorowanych węglowodorów alifatycznych
    Abstract  PDF