Palladowo-chromowe katalizatory otrzymane na osnowie montmorillonitu w procesach oczyszczania powietrza z chlorowanych węglowodorów alifatycznych

Wojciech Włodarczyk, Krzysztof Bahranowski, Robert Janik, Tadeusz Machej, Adam Gaweł, Ewa M. Serwicka

Abstract


.

Full Text:

PDF