Author Details

Satora, Stefan

  • Vol 63, No 10/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wpływ eksploatacji ujęcia Antoni w Muszynie na skład chemiczny ujmowanych wód mineralnych (leczniczych) w latach 2004–2011, Beskid Sądecki
    Abstract  PDF (Polish)