Author Details

Depowski, S.

  • Vol 26, No 11 (1978) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wspomnienie pośmiertne o Julianie Józefie Obtułowiczu
    Abstract
  • Vol 13, No 1 (1965) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Klasyfikacja zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego oraz otworów wiertniczych wykonywanych dla potrzeb Przemysłu Naftowego
    Abstract