Klasyfikacja zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego oraz otworów wiertniczych wykonywanych dla potrzeb Przemysłu Naftowego

S. Depowski, S. Wdowiarz, J. Żytka

Abstract


CLASSIFICATION OF OIL AND GAS RESOURCES AND OF WELLS MADE BY PETROLEUM INDUSTRY