Author Details

Siwek, Sławomir

 • Vol 65, No 8 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie metody inwersji danych z pomiarów elektrooporowych do oceny stanu termicznego hałdy pogórniczej w Chorzowie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 68, No 3 (2020) - Hydrogeologia
  Wahania zwierciadła wód podziemnych pod wpływem wstrząsów górniczych w obszarze górniczym kopalni Rydułtowy
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 11 (2020) - Geofizyka, geologia strukturalna
  ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Grawimetryczno-hydrometryczny system monitoringu wstrząsów górniczych na Górnym Śląsku
  Abstract  PDF