Author Details

Wnuk, Ryszard

  • Vol 42, No 10 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zróżnicowanie zawartości metali w odpadach flotacyjnych rud Zn-Pb (ZGH Bolesław, rej. olkuski)
    Abstract
  • Vol 63, No 12/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Kopalnia rud cynku i ołowiu Pomorzany skończyła 40 lat – jak długo jeszcze wystarczy jej zasobów?
    Abstract  PDF (Polish)