Author Details

Ryżak, Ryszard

  • Vol 27, No 8 (1979) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Problemy interpretacji hydrogeologicznej wyników pomiarów elektrooporowych
    Abstract
  • Vol 21, No 6 (1973) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Określanie niektórych hydrogeologicznych parametrów warstw wodonośnych na podstawie badań elektrooporowych
    Abstract  PDF (Polish)