Author Details

Chybiorz, Ryszard

 • Vol 52, No 7 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne założenia metodyczne mapy geosynoptycznej dla potrzeb systemu informacji przestrzennej na poziomie gminy
  Abstract  PDF
 • Vol 47, No 3 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Model przestrzenny wybranych elementów środowiska przyrodniczego na podstawie map numerycznych i interpretacji zdjęć lotniczych
  Abstract
 • Vol 46, No 7 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  M. Kistowski&M. Iwańska - Systemy informacji geograficznej. Podstawy techniczne i metodyczne. Przegląd pakietów oprogramowania i zastosowania w badaniach środowiska przyrodniczego
  Abstract
 • Vol 44, No 11 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Korzyści złączenia GIS i relacyjnych baz danych (dyskusji cd.)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 6 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Inwentaryzacja i ocena atrakcyjności geostanowisk województwa śląskiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 11/3 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  WYDARZENIA Nowa podziemna trasa geoturystyczna w Zabrzu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 55, No 6 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wizualizacji rzeźby terenu i interpretacji budowy geologicznej
  Abstract  PDF