Model przestrzenny wybranych elementów środowiska przyrodniczego na podstawie map numerycznych i interpretacji zdjęć lotniczych

Ryszard Chybiorz, Jerzy Nita

Abstract


,