Author Details

Wachocki, Robert

  • Vol 70, No 5 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Wpływ przerostów piaszczystych w węglu brunatnym na działalność górniczą – przykład ze złoża „Pątnów IV” (okolice Konina) w środkowej Polsce
    Abstract  PDF
  • Vol 65, No 4 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Osady glifu krewasowego z miocenu Polski oerodkowej w okolicach Konina
    Abstract  PDF (Polish)