Author Details

Jendruś, Rafał

  • Vol 65, No 10/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Lokalizacja i likwidacja pustek podziemnych w masywie skał triasowych narażonych na oddziaływanie deformacyjne ze strony podbierającej eksploatacji złoża karbońskiego
    Abstract  PDF (Polish)