Author Details

Karnkowski, Paweł H.

  • Vol 58, No 8 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    LXXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego pt. Budowa geologiczna, geologia naftowa, wody geotermalne i ochrona środowiska bloku Gorzowa – Pojezierza Myśliborskiego Szczecin, 11–14.09.2010
    Abstract  PDF
  • Vol 56, No 10 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Regionalizacja tektoniczna Polski a geologiczna baza danych PITAKA
    Abstract  PDF