Author Details

Jagosiak, Paweł

  • Vol 47, No 5 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Analiza zmienności cech zbiornikowych osadów fluwialnych czerwonego spągowca w NW części wału pomorskiego
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 43, No 8 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Modelowanie generacji węglowodorów programem PetroMod na profilu regionalnym z rejonu wału pomorskiego
    Abstract