Author Details

Sabaniejew, N. S.

  • Vol 24, No 12 (1976) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Geologiczna rejonizacja ropogazonośności ZSRR jako podstawa prognozowania
    Abstract