Geologiczna rejonizacja ropogazonośności ZSRR jako podstawa prognozowania

W. W. Siemionowicz, S. P. Maksimow, G. E. Dikensztejn, I. M. Alijew, G. A. Arżewskij, W. A. Kirow, N. S. Sabaniejew, J. N. Szwamberger

Abstract


,