Author Details

Karasiewicz, Mirosław T.

  • Vol 60, No 12 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Międzynarodowa konferencja INQUA-SEQS „At the edge of the sea: sediments, geomorphology, tectonics, and stratigraphy in Quaternary studies” Sassari, Sardynia, Włochy, 26–30.09.2012
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 59, No 12 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XVIII Konferencja z cyklu Statygrafia Plejstocenu Polski pt. Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim Stara Kiszewa (k. Kościerzyny), 5–9.09.2011
    Abstract  PDF (Polish)