KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XVIII Konferencja z cyklu Statygrafia Plejstocenu Polski pt. Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim Stara Kiszewa (k. Kościerzyny), 5–9.09.2011

Katarzyna Pochocka-Szwarc, Mirosław T. Karasiewicz, Joanna Rychel

Abstract


.

Full Text:

PDF (Polish)