Author Details

Zatorski, Michał

  • Vol 66, No 2 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY NAUKOWE Analiza morfotektoniczna form rzeźby osuwiskowej na SW stokach góry Kornuty (Karpaty fliszowe, Beskid Niski)
    Abstract  PDF (Polish)