Author Details

Śmigielski, Michał

 • Vol 51, No 8 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Odtwarzanie geologicznych parametrów strukturalnych z dużych zbiorów danych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 2 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zaburzenia regularności sieci sękań ciosowych jako potencjalne źródło informacji o ewolucji strukturalnej (polskie Karpaty zewnętrzne—Bieszczady)
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 2 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  8. Uniwersyteckie Spotkania Geologów Karpackich—Zázrivá 2005
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 2 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Współczesny reżim tektoniczny w Polsce na podstawie analizy testów szczelinowania hydraulicznego ścian otworów wiertniczych — dyskusja
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 1 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Określanie parametrów wektora przemieszczenia uskoku na podstawie rozsunięcia biegowego
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 3 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  TOPO-EUROPE—THERMO-EUROPE — nowy projekt badawczy realizowany pod auspicjami Europejskiej Fundacji Nauki
  Abstract  PDF