Author Details

Żeruń, Mateusz

  • Vol 69, No 9 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wpływ wilgotności gruntów mineralnych na wartość efektywnej przewodności termicznej na podstawie wyników pomiarów laboratoryjnych
    Abstract  PDF