Author Details

Edrich, Mary

  • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Przewidywana wartość skał macierzystych: Małopolska Prowincja Naftowa na tle prowincji światowych w późnej jurze-wczesnej kredzie
    Abstract  PDF (Polish)