Przewidywana wartość skał macierzystych: Małopolska Prowincja Naftowa na tle prowincji światowych w późnej jurze-wczesnej kredzie

Jan Golonka, Michał Krobicki, Wolfgang Kiessling, Natalia J. Bocharova, Mary Edrich, Robert Pauken, Jim Wildharber

Abstract


Oszacowanie przewidywanej wartości skał macierzystych dla trzydziestu sześciu regionów późnojurajsko-wczesnokredowych wykazało związek między wydajnością trzech głównych procesów kontrolujących zawartość substancji organicznej a całkowitym potencjałem węglowodorów. Produktywność biologiczna, brak rozcieńczania substancji organicznej przez sedymentację i zachowanie substancji organicznej w środowisku osadzania w specyficznych warunkach paleogeograficznych, klimatycznych i tektonicznych miejsc, gdzie górnojurajskie-dolnokredowe morskie skały macierzyste są znane lub przewidywane, ma wpływ na przewidywaną wartość skał macierzystych (SRPV). Modelowanie SRPV umieściło marginalne baseny Tetydy wśród basenów w których mogły się osadzić najlepsze górnojurajsko-dolnokredowe skały macierzyste na świecie. Baseny południowo-kaspijski i Azji Środkowej zajmują ósmą pozycję na liście, basen karpacki zaś pozycję dziewiątą. Wysoka produktywność organiczna w basenie karpackim jest spowodowana przez prądy wznoszące (upwelling) i warunki ograniczające w wąskich basenach ryftowych.


SOURCE ROCK PREDICTION VALUE:MAŁOPOLSKA OIL PROVINCE VERSUS WORLD PROVINCES IN THE LATE JURASSIC–EARLY CRETACEOUS

Summary
The evaluation of source rock prediction value for thirty-six Late Jurassic–Early Cretaceous regions showed a relationship between three major processes, which control the content of organic matter, and the total hydrocarbon potential. Biologic productivity, lack of dissolution of organic matter during sedimentation, and preservation of organic matter in a depositional environment affected by specific paleogeographic, climatic and tectonic conditions, under which the Upper Jurassic–Lower Cretaceous marine source rocks are known or predicted, have an influence on the source rock prediction value (SRPV). The SRPV modeling placed the marginal Tethys basin among the basins featured by the richest Late Jurassic–Early Cretaceous source rocks throughout the world. The south-Caspian and Central Asia basins were ranked eighth, while the Carpathian basin ninth. The high organic productivity of the Carpathian basin was caused by upwelling, as well as restricted conditions in narrow rift basins.

Full Text:

PDF (Polish)