Author Details

Kędzierski, Mariusz

  • Vol 51, No 3 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wiek i środowisko depozycji osadów dysoksyczno-anoksycznych dolnej jury z Doliny Długiej (jednostka kriżniańska, Tatry Zachodnie) -
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 43, No 5 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Biostratygrafia turonu i koniaku okolic Opola na podstawie nannoplanktonu wapiennego
    Abstract