Author Details

Kiełt, Marian

 • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne wyniki zastosowania profilowań upadomierzem do rozpoznania tektoniki karbonu podłoża monokliny przedsudeckiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 41, No 5 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie profilowań geofizycznych w badaniach geologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wydzielania cykli sedymentacyjnych
  Abstract
 • Vol 26, No 11 (1978) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Utwory permu dolnego zapadliska wielkopolskiego w świetle danych geofizyki wiertniczej
  Abstract  PDF (Polish)