Author Details

Raczyńska, Maria

  • Vol 26, No 5 (1978) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Korelacja anomalii siły ciężkości w redukcji Bouguera z miąższością skorupy ziemskiej określoną na podstawie głębokich sondowań sejsmicznych na obszarze Polski wzdłuż profilów VII oraz M-7, LT-2
    Abstract  PDF (Polish)