Author Details

Obermajer, Marek

  • Vol 35, No 1 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie wybranych grup mikroorganizmów planktonicznych do stratygrafii górnej jury i dolnej kredy Karpat Polskich
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 34, No 6 (1986) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Mikrofacje i wiek formacji wapienia pienińskiego (tyton-barrem) jednostki Grajcarka we wschodniej części pienińskiego pasa skałkowego
    Abstract  PDF (Polish)