Author Details

Kasprzak1, Marek

  • Vol 62, No 9 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zasięg obszarów objętych osuwiskami w Górach Kamiennych (Sudety Środkowe) – porównanie map geologicznych i cyfrowego modelu wysokości z danych LiDAR
    Abstract  PDF (Polish)