Author Details

Wesołowski, Marcin

  • Vol 69, No 12 (2019) - Geologia ekonomiczna, geologia złóż
    Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce w 2019 i 2020 roku – postępowanie przetargowe i przetarg inwestorski
    Abstract  PDF
  • Vol 68, No 10 (2020) - Geologia ekonomiczna, geologia złóż
    PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA Poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce – procedury udzielania koncesji i perspektywy naftowe w 2021 roku
    Abstract  PDF