Author Details

Hakenberg, Maciej

 • Vol 47, No 1 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Subsydencja i początki inwersji bruzdy śródpolskiej na podstawie analizy map miąższości i litofacji osadów górnokredowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 6 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozwój południowo-wschodniego segmentu bruzdy polskiej i jego związek ze strefami uskoków ograniczających (od permu do późnej jury)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 10, No 9 (1962) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe dane o utworach kredy środkowej Sobkowa i Staniewic w południowo-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 7, No 2 (1959) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wykorzystanie zdjęć lotniczych i naziemnych przy kartowaniu czwartorzędu w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach
  Abstract
 • Vol 7, No 8 (1959) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uwagi o morfologii glacjalnej Doliny Pięciu Stawów Polskich w Tatrach
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 6, No 3 (1958) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uwagi o stosowaniu zdjęć lotniczych przy badaniach geologicznych w ZSRR
  Abstract