Author Details

Grzybowski, Krzysztof

 • Vol 52, No 8/1 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  III Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne nt. Rzeźba i osady czwartorzędowe na tle struktur starszego podłoża obszaru Polski — Jodłowy Dwór pod Świętym Krzyżem, 13–15.05.2004 3rd Holy Cross
  Abstract
 • Vol 47, No 9 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ litologii i tektoniki serii fliszowych oraz młodoczwartorzędowych ruchów tektonicznych na ukształtowanie doliny Skawy (zachodnie Karpaty zewnętrzne)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 6 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Osady młodo plejstoceńskie w przełomie Skawy przez Beskid Mały
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 30, No 6 (1982) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Problemy stratygrafii i paleogeografii niecki kongijskiej w mezozoiku
  Abstract
 • Vol 30, No 8 (1982) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Trzeciorzęd, czwartorzęd i geomorfologia Kotliny Kongo
  Abstract
 • Vol 29, No 3 (1981) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kilka uwag w sprawie geologii Zairu
  Abstract
 • Vol 14, No 3 (1966) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Erozja i akumulacja rzeczna w okresie wielkiego interglacjału w rejonie Niewierszyna
  Abstract  PDF