Author Details

Grodzińska, Krystyna

  • Vol 56, No 7 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Naturalna roślinność w rejonach starych zwałowisk odpadów po górnictwie rud Zn-Pb w okolicy Bolesławia i Bukowna (region śląsko-krakowski; południowa Polska)
    Abstract  PDF