Naturalna roślinność w rejonach starych zwałowisk odpadów po górnictwie rud Zn-Pb w okolicy Bolesławia i Bukowna (region śląsko-krakowski; południowa Polska)

Grażyna Szarek-Łukaszewska, Krystyna Grodzińska

Abstract


.

Full Text:

PDF