Author Details

Rubin, Krystyn

  • Vol 44, No 8 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Rozpoznanie, zagospodarowanie i zasoby wód podziemnych wybranych zbiorników triasu górnośląskiego
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 42, No 10 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Mapy ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia
    Abstract