Author Details

Gendek, Katarzyna

  • Vol 68, No 11 (2020) - Geologia inżynierska, geomechanika
    Zmiany właściwości konsolidacyjnych, filtracyjnych i mikrostrukturalnych glin lodowcowych w przebiegu badań konsolidacji z ciągłym wzrostem obciążenia
    Abstract  PDF