Author Details

Białecka, Katarzyna

  • Vol 69, No 3 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Osiemdziesiąt lat Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego w służbie polskiej geologii – osiągnięcia w geologii stosowanej
    Abstract  PDF
  • Vol 68, No 4 (2020) - Hydrogeologia
    Problematyka dotycząca uzyskania zgody na wydobycie surowców skalnych poniżej zwierciadła wód podziemnych na przykładzie wybranych kopalń w regionie świętokrzyskim
    Abstract  PDF