Author Details

Zglinicki, Karol

 • Vol 69, No 3 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Konkrecje Fe-Mn z polskiego sektora Morza Bałtyckiego – stan wiedzy i potrzeba badań
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 4 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kopaliny balneologiczne jako surowiec kluczowy
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 6 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wzbogacenie w REE utworów osadowych w wybranych rejonach obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich – obiecujące dane wstępne i potrzeba dalszych badań
  Abstract  PDF
 • Vol 67, No 11 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Użytkowanie górnicze vs użytkowanie geologiczne – aspekty teoretyczne i praktyczne
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 8 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ewolucja metodologii, zakresu i znaczenia "Bilansu Perspektywicznych Zasobów Kopalin Polski"
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 5 (2020) - Historia geologii
  Rola PIG w rozpoznaniu zasobów mineralnych Polski: dzisiaj i w przyszłości
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 7 (2020) - Hydrogeologia
  ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Dolnokredowe fosforyty z NE obrzeżenia Gór Świętokrzyskich jako potencjalne źródło REE – badania wstępne
  Abstract  PDF