Author Details

Pawłowska, Kamilla

 • Vol 65, No 1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zespoły plejstoceńskiej fauny (zbiory Muzeum Geologicznego PIG-PIB) w ujęciu stratygraficznym, geologicznym i tafonomicznym
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 7 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE VIth International Conference on Mammoths and their Relatives Grewena–Siatista, Grecja, 5–12.05.2014
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 58, No 11 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Pierwsze radiowęglowe (14C) datowania kości ssaków ze żwirowni w Krosinku (Wielkopolska)
  Abstract  PDF