Author Details

Buszta, Kamila

  • Vol 65, No 11/1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wpływ projektowanego odwodnienia kopalni wapienia „Celiny” (woj. świętokrzyskie) na stan ilościowy wód podziemnych
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 63, No 10/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Numeryczny model przepływu wód podziemnych na potrzeby oceny zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych i zwykłych na przykładzie zlewni potoków Milika i Andrzejówki
    Abstract  PDF (Polish)