Author Details

Urban, Jerzy

  • Vol 48, No 3 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Charakter inicjacji ruchów masowych w Karpatach fliszowych na podstawie analizy strukturalnych uwarunkowań rozwoju wybranych jaskiń szczelinowych
    Abstract  PDF (Polish)