Author Details

Sękiewicz, Jerzy

  • Vol 24, No 10 (1976) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zakres możliwości i sposoby wykorzystania jednolitego systemu informatycznego dla oceny hydrochemizmu wód
    Abstract
  • Vol 20, No 7 (1972) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wpływ eksploatacji otworowej na zmiany chemizmu wód w rejonie złoża siarki
    Abstract  PDF (Polish)