Author Details

Piela, Jerzy

  • Vol 46, No 2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Geochemiczne przesłanki ciągłości złoża gazu i ropy naftowej w rejonie Barnówko-Lubiszyn wynikające ze składu węglowodorów ciekłych w dolomicie głównym
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 40, No 4 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Geneza gazu ziemnego akumulowanego w permsko-karbońskich pułapkach litologicznych złoża "Paproć" w świetle badań izotopowych
    Abstract