Author Details

Sapuła, Józef

  • Vol 19, No 11 (1971) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Polowa metoda pomiarów pionowej zmienności współczynnika filtracji gruntów "k" sposobem krótkotrwałych sczerpywań
    Abstract  PDF (Polish)