Author Details

Panek, Ireneusz

  • Vol 56, No 2 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Rzeźba i osady równiny aluwialnej dolnego biegu Przemszy (Wyżyna Śląska) jako wskaźnik zmian środowiska przyrodniczego
    Abstract  PDF