Author Details

Tarnowski, Henryk

  • Vol 25, No 1 (1977) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zmiany miąższości utworów permu i triasu w obrazie rejestracji geofizycznych w wybranych strefach basenu permskiego i ich wpływ na akumulację węglowodorów (cz. I)
    Abstract  PDF (Polish)