Author Details

Pańczyk, Ewa

  • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie metod petrograficznych i chemicznych w badaniach pigmentów pochodzenia mineralnego używanych w malarstwie ikon
    Abstract  PDF