Zastosowanie metod petrograficznych i chemicznych w badaniach pigmentów pochodzenia mineralnego używanych w malarstwie ikon

Magdalena Pańczyk, Ewa Pańczyk, Leszek Giro

Abstract


.

Full Text:

PDF