Author Details

Biernacka, Elżbieta

  • Vol 28, No 2 (1980) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Możliwości wykorzystania płytkich wód gruntowych kompleksów gliniasto-ilastych dla zaopatrzenia w wodę, na przykładzie Jaktorowa
    Abstract